HUR KAN DU BIDRA?

Genom små val i vardagen kan vi alla vara med och bidra till ökad trafiksäkerhet. Vi kan sänka hastigheten, skydda oss bättre och göra vad vi kan för att synas. Naturligtvis har vi ögonen på vägen, visar varandra hänsyn samtidigt som vi är nyktra och utvilade.

Hur kan du bidra?

Jag kan sänka hastigheten

Jag kan bidra genom att aldrig köra fortare än det är tillåtet och vara ett föredöme ute på vägen. Det leder till ökad säkerhet för mig och för andra eftersom jag påverkar trafikrytmen...

Hastighet

Jag kan skydda mig bättre

Jag kan bidra genom att skydda mig på bästa sätt när jag är ute och cyklar, går eller kör bil. Om olyckan är framme så spelar rätt använd skyddsutrustning stor roll...

Skyddsutrustning

Jag kan synas bättre

Jag kan bidra genom att göra vad jag kan för att synas bättre. Om andra ser mig på långt avstånd minskar olycksrisken och förutsättningarna för ett gott samspel mellan trafikanter ökar...

Synbarhet

Jag kan vara mer uppmärksam

Jag kan bidra genom att försöka vara mer uppmärksam i trafiken. När olyckan är framme så går det ofta fort och då gäller det att man har ögonen på vägen, är utvilad och nykter för att kunna ta rätt beslut...

Uppmärksamhet