Hastighet

Hastigheten är en av de viktigaste faktorerna som styr trafiksäkerheten, både när det gäller olycksrisk och skaderisk. Hastighet påverkar såväl sannolikheten att bli inblandad i en olycka som hur allvarliga skador man får vid en eventuell olycka. Vid ökade hastigheter ökar dessutom bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp kraftigt utan att väsentliga tidsvinster görs.

Välj hur du vill bidra till Nollvisionen och minska antalet dödade och skadade i trafiken

 

Tack för ditt bidrag, dela gärna ditt resultat för att utmana och inspirera andra.