Uppmärksamhet

Av Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor framgår att antalet omkomna alkoholpåverkade personbilsförare årligen är omkring 25 personer, vilket utgör cirka 20–25 procent av de omkomna personbilsförarna. Samma djupstudier bedömer även att 20–30 procent av samtliga vägtrafikolyckor är trötthetsrelaterade. Att utföra uppgifter som att skriva ett sms eller slå ett telefonnummer, som kräver både visuell och motorisk uppmärksamhet, försämrar förarens prestationsförmåga.

Välj hur du vill bidra till Nollvisionen och minska antalet dödade och skadade i trafiken

 

Tack för ditt bidrag, dela gärna ditt resultat för att utmana och inspirera andra.