Synbarhet

Ungefär hälften av fotgängarna omkommer i gryning, skymning eller mörker. För att öka både gåendes och cyklandes synbarhet är användning av reflexer en viktig åtgärd, både i tätort och på landsbygd. Med mörka kläder upptäcker föraren i en bil med halvljus den gående eller cyklande på 20–30 meters avstånd, med ljusa kläder syns man från 60 meter och med reflex på 125 meters avstånd.

Välj hur du vill bidra till Nollvisionen och minska antalet dödade och skadade i trafiken

 

Tack för ditt bidrag, dela gärna ditt resultat för att utmana och inspirera andra.