Skyddsutrustning

Bilbälte, bilbarnskydd och krockkuddar är de viktigaste skyddsutrustningarna inne i bilen. Bilbältet är till för att förhindra att kroppen kastas ur bilen eller slår i bilens inredning vid en kollision. Bältet beräknas ha en skadereducerande effekt på minst 50 procent. Det innebär att risken för att skadas allvarligt eller för att dödas i en olycka minskas till hälften om man använder bälte på rätt sätt. Ett annat exempel på skyddsutrustning som räddar liv är cykelhjälmen. Cykelhjälm halverar risken för huvudskador. Två av tre allvarliga huvudskador kan undvikas om cyklisten använder hjälm. Om alla använde cykelhjälm skulle antalet omkomna kunna minska med 25 procent, antalet mycket allvarligt skadade med 25 procent och antalet allvarligt skadade med 5 procent.

Välj hur du vill bidra till Nollvisionen och minska antalet dödade och skadade i trafiken

 

Tack för ditt bidrag, dela gärna ditt resultat för att utmana och inspirera andra.