Alla kan göra något...

Välj vilket område du vill göra skillnad och markera din eller dina insatser för att öka din egen och andras säkerhet i trafiken. Tänk på att du alltid kan vara ett föredöme i trafiken.

Jag kan sänka hastigheten

Jag kan bidra genom att aldrig köra fortare än det är tillåtet och vara ett föredöme ute på vägen. Det leder till ökad säkerhet för mig och för andra eftersom jag påverkar trafikrytmen...

Hastighet

Jag kan skydda mig bättre

Jag kan bidra genom att skydda mig på bästa sätt när jag är ute och cyklar, går eller kör bil. Om olyckan är framme så spelar rätt använd skyddsutrustning stor roll för vilka konsekvenserna blir för dig och för andra...

Skyddsutrustning

Jag kan synas bättre

Jag kan bidra genom att göra vad jag kan för att synas bättre. Om andra ser mig på långt avstånd minskar olycksrisken och förutsättningarna för ett gott samspel mellan trafikanter ökar...

Synbarhet

Jag kan vara mer uppmärksam

Jag kan bidra genom att försöka vara mer uppmärksam i trafiken. När olyckan är framme så går det ofta fort och då gäller det att man har ögonen på vägen, är utvilad och nykter för att kunna ta rätt beslut...

Uppmärksamhet