Om kampanjen

”Hur kan du bidra?” vänder sig till alla trafikanter men har sitt fokus i hastighetsfrågan. Att kunna skapa en större respekt för hastighetsgränserna är en avgörande faktor i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet. Kampanjen bygger på att alla kan vara med och bidra genom att synliggöra hur olika beteenden påverkar trafiksäkerheten för den enskilda trafikanten, andra och samhället i stort.

Vill du veta mer?

Läs Trafikverkets analys.